V Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej

Program
V Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
i
Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim


Piątek 5 kwietnia 2019 r.

Wydział Historyczny UG (ul. Wita Stwosza 55)

9.40 – 10.00 Inauguracja Konferencji – Aula 1.46

Wykłady Inauguracyjne:

10.00 – prof. dr hab. Beata Możejko, Życie codzienne na pokładzie statku, dole i niedole średniowiecznych marynarzy
10.30 – dr Jan Daniluk, Obozy jenieckie Kriegsmarine

Panel –  Od Jedwabnego Szlaku do Belt and Road (Instytut Konfucjusza, ul. Bażyńskiego 1a)

Aula Instytutu Konfucjusza

11:00 – 11:10 Otwarcie panelu, powitanie gości przez dyrektora Instytutu Konfucjusza przy UG dra Wojciecha Bizona
11:10 – 11:40 dr hab. prof. nadzw. Henryk Woźniak, UG
, Jedwabny Szlak Morski 21-ego wieku

11:40 – 12:00 dr prof. nadzw. Wu Lan, UG, Święto Smoczych Łodzi w Chinach

12:00 – 12:20 mgr Daniel Morek, UMK, Handel na morskim Szlaku Jedwabnym na podstawie Peripleusa Morza Erytrejskiego

 12:20 – 12:40 mgr Adam Lubocki, UG, Próba rozszerzenia Jedwabnego Szlaku na Japonię – wojny mongolsko-japońskie w XIII w

12:40 – 13:00 lic. Mirosław Wylon, UMK, Znaczenie obszarów przybrzeżnych i deltowych ChRL w procesach urbanizacyjnych i gospodarczych w latach 1950 – 2015

13:00 – 13:20 mgr Monika Paliszewska-Mojsiuk, UG, Woda i jej znaczenie dla Chin

13:20 – 13:40 mgr Natalia Lubińska, UG, Nad jeziorem Lugu – kraina masowej turystyki czy raj dla etnografów?

13:40 – 14:00 – dyskusja

14:00  – lunch

 

Aula 1.46     Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Panel – Historia nowożytna
11.10-11.30 dr Anna Pastorek
, WCEO, Kult bohaterów morskich w XVII-wiecznej Republice Zjednoczonych Prowincji.

11.30-11.50 dr Piotr Szkutnik, , Szkutnikowie w Kazimierzu Dolnym i okolicach w XVI-XVIII w. Rzemieślnicy czy rolnicy.

11.50-12.10 – dyskusja

12.10-12.30 – przerwa i przenosiny do sali 2.14

12.30-12.50 mgr Bohdan Kuliński, UW, Śródziemnomorskie żaglowce, galery i łodzie na mapach w watykańskiej Galleria delle Carte Geografiche.

12.50-13.10 mgr Anna Podlecka, UwB, Jan Dymitr Solikowski wobec spraw bałtyckich w okresie panowania Stefana Batorego.

13.10-13.30 – dyskusja

 

 PRZERWA OBIADOWA

Sala 2.17      Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Panel – Z pasji do morza

11.10-11.30  mgr Mikołaj Paczkowski, UAM, Na rzekę po przygody. Polska „literatura rzeczna” w dwudziestoleciu międzywojennym.

11.30-11.50 mgr Agnieszka Pierz, UG,  Tradycje morskie w działalności wybranych gdańskich gimnazjów publicznych.

11.50-12.10 mgr Igor Niewiadomski, UW, Propagandowy wymiar Zaślubin Polski z Morzem w Pucku z 10 lutego 1920 roku i w Kołobrzegu z 18 marca 1945 roku. Próba porównania.

12.10-12.30 lic. Karol Rawski, UG, Poeta-żeglarz. Obraz morza i żeglugi w poezji Mariusza Zaruskiego.

12.30-12.50 mgr Józef Wąsiewski, Symbolika polskich lig morskich 1918-2018. Odznaki metalowe i wybrane weksylia

12.50-13.30 dyskusja
PRZERWA OBIADOWA

Sala 2.18      Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Panel – Technika

11.10-11.30 dr Dariusz Brykała, mgr Zachariasz Mosakowski, PAN, IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, Typy młynów wodnych na rzekach w Polsce – założenia tworzonej bazy danych CeBaDoM.

11.30 -11.50 mgr Mateusz Kubicki, UG, Trawlery rufowe eksploatowane w polskiej, państwowej flocie kutrowej w latach 1974-2001.

11.50-12.05 – Dyskusja


Panel – Ekspedycje i badania morskie

12.10-12.30 dr Magdalena Gawinecka Woźniak, UMK, Człowiek idei i czynu. Życie i działalność Fridtjofa Nansena.

12.30-12.50 mgr Waldemar Borzestowski, UG, Johann Reinhold i Georg Forsterowie- osiemnastowieczni badacze natury i podróżnicy.

12.50-13.10 lic Michał Gęsiarz UAM, Nie tylko Nansen, nie tylko Amundsen – wokół postaci Hjalmara Johansena, „tego trzeciego” wśród norweskich polarników.

13.10-13.30 – dyskusja

PRZERWA OBIADOWA

 

PO PRZERWIE OBIADOWEJ

(Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55)
Panel – Nowożytność c.d. (Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55)

Sala 2.14

15.00-15.20 mgr Magdalena Makówka , Płynąc po tron Anglii. Rola floty w staraniach Karola Edwarda Stuarta o tron Anglii w 1745 r.

15.20-15.40 mgr Piotr Kruze UW, The island of Fernando Po and its inhabitans in the relations of the Royal Navy officers in 1820s.

15.40-16.00 mgr Marcin Szumny, UG „Ich N.N. schwere, Das ich mich in dem befehlich des hauses Weiβelmunde…”, czyli rzecz o przysięgach składanych przez załogę twierdzy Wisłoujście.

16.00-16.30 – dyskusja

 

Panel – Działania wojenne w XX wieku

Sala 2.17

15.00-15.20 mgr Antonina Pawłowska, , SS Castro, SS Libau, SS Aud – dostawa broni dla powstania wielkanocnego drogą morską w 1916 roku

15.20-15.40 mgr Wojciech Miklaszewski, UKW, Walki powietrzne 307. Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego „Lwowskich Puchaczy” nad Zatoką Biskajską w dniach 11 i 25 września 1943 r.

15.40-16.00 dr Wojciech Mazurek, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów”, Teoria morskich operacji desantowych w niejawnych czasopismach wojskowych w Polsce po II wojnie światowej.

16.00-16.20 – dyskusja

16.20-16.30 – przerwa

 

Panel – Działania wojenne w XX wieku c.d.  

16.30-16.50 mgr Tomasz E. Bielecki, UG, Tauchpanzer – fanaberia konstruktorów czy sprawny środek bojowy?

16.50-17.10 mgr Robert Szatkowski, UKW, Oddział Wydzielony rzeki Wisła – zapomniana flotylla. Zarys działań bojowych w 1939 roku.

17.10-17.30 – dyskusja

 

Panel – Starożytność

Sala 2.18

15.00-15.20 mgr Artur Turowski, KUL, Taktyka, organizacja i sposoby finansowania floty ateńskiej w świetle wybranych źródeł antycznych.

15.20-15.40 lic. Urszula Laska UWr, Cesarz Hadrian- podróżnik i budowniczy.

15.40-16.00 – dyskusja

 

Panel – Średniowiecze

Sala 2.18

16.20-16.40 mgr Mateusz Szuba UG, Układ i znaczenie sieci wodnej ziemi lęborskiej w średniowieczu.

16.40-17.00 lic. Oskar Kowalski UJ, Miejsce morza w średniowiecznej kronice uniwersalnej na przykładzie Kroniki papieży i cesarzy Marcina Polaka.

17.00-17.20 Paweł Boike UMK, Ius naufragii w immunitetach i libertacjach Gryfitów i Sobiesławiców.

17.20- 17.50 – dyskusja

 

Sobota – 6 kwietnia 2019 r.
(Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55)

Panel – Historia Sztuki

sala 2.14

10.20-10.40 dr Sławomir Cendrowski, UMK, „Apoteoza galery”. Przedstawienie bojowych jednostek floty chrześcijańskiej w plastyce XVI i XVII wieku.

10.40-11.00 dr Przemysław Waszak, UMK, Morze i morskie stwory w sztuce i źródłach średniowiecza. Porównawcza analiza miedziorytu „Dziwo morskie” Albrechta Dürera z 1498r.

11.00-11.20 mgr Małgorzata Dorna, UG, Dzieło sztuki jako „świadectwo czasu. Pejzaż morski w malarstwie polskim drugiej połowy XX wieku jako odpowiedź artystów na konkretne wydarzenia historyczne, na sytuację polityczną i społeczną zbiorowości.

11.20-11.50 – dyskusja

11.50-12.10 – przerwa.

Panel –
Historia Sztuki c.d.

12.10-12.30 mgr Paulina Piotrowska, UMK, Chrzest Chrystusa w Jordanie jako wątek ikonograficzny gdańskich wyrobów złotniczych – monstrancja z Giemlic oraz Wielkiego Garca.

12.30-12.50 mgr Anna Polańska, UG, Analiza wizerunku ludzi morza w fotografii artystycznej na wybranych przykładach gdańskiego środowiska twórczego.

12.50-13.10 Carina Paff, UW, Majestat karawel – pływające dzieła sztuki snycerskiej w Renesansowej Europie.

13.10-13.40 – dyskusja

 Obiad

Panel – Polska po II wojnie światowej

sala 2.17

11.00-11.20 dr Marcin Grad, UW, Morze Bałtyckie, Gdańsk i Wybrzeże oczami trzech Węgrów w latach 1945-1960.

11.20-11.40 mgr Arkadiusz Majewski, UW, Kształtowanie polityki przeciwpowodziowej w kontekście sytuacji politycznej Polski Ludowej.

11.40-12.00 mgr Konrad Kieć, USz, Adam Rapacki Minister Żeglugi(1947-1950).

12.00-12.20 – dyskusja

Przerwa 12.20-12.30

Panel – Polska po II wojnie światowej c.d.

12.30-12.50 mgr Piotr Syczak, UG, Porty i stocznie zespołu Gdańsk – Gdynia w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli o. Gdańsk oraz Ministerstwa Kontroli Państwowej o. Gdańsk w latach 1948 -1957.

12.50-13.10 lic. Anna Siekierska, mgr Waldemar Borzestowski, UG, Żegluga Gdańska w latach 1946-1947. Odbudowa, rozwój, pracownicy.

13.10-13.30 – dyskusja

Obiad

Panel – Archeologia

Sala 2.18

11.20-11.40 mgr Marta Wołyńska UG, Prace szkutnicze na gdańskiej Lastadii

w świetle narzędzi do obróbki drewna pozyskanych podczas badań archeologicznych

11.40-12.00 mgr Marta Pietruszka UWr, Studia interdyscyplinarne nad dietą żeglarzy w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności

12.00-12.20 – dyskusja

12.20-12.30 – przerwa

12.30-12.50 mgr Paweł Marek Pogodziński UGMAwG, Budownictwo drewniane z wykorzystaniem fragmentów statków wiślanych na Mazowszu Płockim

12.50-13.10 mgr Joanna Biniek UWr, Wykorzystanie transportu morskiego i rzecznego w średniowiecznym budownictwie

13.10-13.30 mgr Patryk Banasiak UMK, Przeprawy rzeczne we wczesnym średniowieczu. Wprowadzenie do problematyki badawczej na wybranych przykładach

13.30-13.50 – dyskusja

     Obiad

Organizatorzy:                                   

Patroni: