Nagrania wystąpień WO z 19 marca 2018 r.

Wystąpienie mgr Marty Wołyńskiej pt. „Praca w nowożytnych gdańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi” które zostało wygłoszone 19 marca 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

Wystąpienie mgr Marty Wołyńskiej pt. „Relacje finansowe Gdańska z mieszczanami w świetle źródeł archeologicznych. Jak opłacano prace na nowożytnych fortyfikacjach„, które zostało wygłoszone 19 marca 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

 

Wystąpienie mgr. Waldemara Borzestowskiego pt. „Józef Ignacy Kraszewski w Gdańsku„, które zostało wygłoszone 19 marca 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykłady otwarte – 19 marca, godz. 17.00

W najbliższy poniedziałek (19 marca) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych. Planowane są trzy wystąpienia:

 
mgr Marta WołyńskaPraca w nowożytnych gdańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi
mgr Marta Wołyńska Relacje finansowe Gdańska z mieszczanami w świetle źródeł archeologicznych. Jak opłacano prace na nowożytnych fortyfikacjach.
mgr Waldemar Borzestowski Józef Ignacy Kraszewski w Gdańsku
 

Jak zwykle początek o godzinie 17.00 w sali 2.7 budynku Wydziału Historycznego UG.

Zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Program Konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów”

(dostępny także w formacie pdf pod tym adresem)

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego 6-7 kwietnia 2018 r.

Inauguracja 9.30 – 10.30 (aula 1.48)

 

Panel „Miasta i miasteczka” (sala 2.61)

10.45 – 11.05 mgr Agnieszka Pierz (UG), Dzieje i rozwój Siedlec – współczesnej dzielnicy Gdańska

11.05 – 11.25 mgr Katarzyna Wardzyńska (UW), Ursus w XX wieku jako przykład zmian struktury społecznej i gospodarczej w Polsce

11.25 – 11.45 mgr Waldemar Borzestowski (UG), XIX-wieczny Gdańsk widziany oczami Johannesa Trojana

11.45 – 12.15 Dyskusja

 

                                               Przerwa obiadowa do 14.30

Panel „Prasa i media” (sala 2.61)

14.30 – 14.50  mgr Ihor Berest (Ukraińska Akademia Drukarstwa, Lwów), “Urzędnik Prywatny” – Pierwsza gazeta związkowa na ziemiach Wschodniej Galicji (1848)

14.50 – 15.10 mgr Magdalena Bagińska (UG), Obraz Wielkopolski w polskich czasopismach kobiecych okresu międzywojennego

15.10 – 15.30 mgr Agata Łysakowska (UAM), „Gospodarzem ziem zachodnich musi być lud polski”. Osadnictwo wiejskie na „Ziemiach Odzyskanych” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej

                                                            15.30 – 16.00 Dyskusja

 Panel „Miasta i miasteczka” (sala 2.52)

10.45 – 11.05 dr Radosław Gross (UWM), Wpływ reformy administracyjnej z lat 1972-1975 na rozwój mniejszych miast na Warmii i Mazurach. Przykład Lidzbarka Warmińskiego

11.05 – 11. 25 mgr Mateusz Szuba (UG), Ziemia białogardzka w podziałach terytorialnych Pomorza w X-XIV w.

11.25 – 11.45 mgr Adam Panasiuk (KUL), Kodeń – staropolskie miasteczko na pograniczu kulturowym. Od powstania ośrodka miejskiego do utraty praw miejskich (1511 – 1869)

11.45 – 12.05 mgr Anna Hekert (UAM), Rok pierwszy. Specyfika wprowadzania władzy ludowej w Poznaniu. Wyzwania i problemy

12.05 – 12.25 mgr Agnieszka Mrozińska (UŁ), Piotrków-miasto królewskie, a trybunalskie

                                                            12.25 – 13.10 Dyskusja

                                               Przerwa obiadowa do godz. 14.30

 Panel „Życie codzienne – wiek XIX i XX ” (sala 2.52)

14.30 – 14.50 dr Arkadiusz Rzepkowski (UŁ), Mieszkańcy powiatu łaskiego w II Rzeczypospolitej. Struktura wyznaniowa i społeczno-zawodowa

14.50 – 15.10 mgr Przemysław Misiołek (URz – Muzeum Regionalne w Jaśle), Wysiedlenie, zniszczenie i powrót do ruin Jasła w świetle relacji ludności

15.10 – 15.30 mgr Magdalena Bernat (UG), „My jesteśmy Ziarnem, a wy Plewami” – konflikt kształtujący lokalną społeczność

15.30 – 15.50 Tomasz Częścik (APwS), Karczma Słupska. Marka i jej budowa w okresie PRL

                                                        15.50 – 16.30 Dyskusja                                           

 

                                                  Sobota 7 kwietnia

 Panel „Życie codzienne – od starożytności do nowożytności” (sala 2.51)

9.00 – 9.20 mgr Aleksandra Z. Fijałkowska (UG), Obrządek pogrzebowy oraz rytuały okołopogrzebowe kultury zachodnich Bałtów

9.20 – 9.40 mgr Marta Pater (UŚ), Sąd miejski w Gliwicach w XVII i na początku XVIII wieku

9.40 – 10.00 mgr Jakub Dobrzyński (UwB), Rola parafii w życiu matrymonialnym drobnej szlachty podlaskiej w XIX stuleciu

10.00 – 10.20 mgr Marcin Szumny (UG), „Where we spent some weeks very handsomly accommodated”. Miasta Prus Królewskich w opisie angielskiego kupca Roberta Bargrave’a

                                                     10.20 – 10.50 Dyskusja

 

Panel „Regiony i wioski” (sala 2.51)

10.50 – 11.10  mgr Marlena Brzozowska (UwB), Wsie gniazdowe powiatu wysokomazowieckiego

11.10 – 11.30 mgr Daniel Siemiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Od osady fabrycznej do miasta. Dzieje Żyrardowa w XIX i XX wieku (1833-1948)

11.30 – 11.50 mgr Jarosław Krasnodębski (UMK), Pokucie – zapomniany region Rzeczypospolitej

11.50 – 12.10 Dyskusja

12.10 – 12.30 mgr Łukasz Faszcza (UW), Suwalszczyzna w przededniu powstania sejneńskiego

12.30 – 12.50 mgr Małgorzata Mielewska (UMK), Społeczność niemiecka na Pomorzu w latach 1920-1939 na przykładzie powiatu świeckiego

12.50 – 13.10 mgr Adam Lubocki, Kaszubszczyzna i kaszubskość dla Profesora Gerarda Labudy

                                                       13.10 – 13.30 Dyskusja

                                                                   Obiad

Panel „Regionalne militaria” (sala 2.52)

9.00 – 9.20 mgr Kamila Tucholska (Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy), mgr Mateusz Kubicki (IPN Gdańsk), Rozbudowa militarystycznych koncepcji wsi Hel w latach 1939-1945

9.20 – 9.40 mgr Tomasz E. Bielecki, Ślązacy i Pomorzanie z Wehrmachtu w 1. Dywizji Pancernej  gen. Maczka

9.40 – 10.00  mgr Lidia Sztuka (KUL), Kurierzy tatrzańscy w czasie II wojny światowej- bohaterowie w cieniu Tatr

10.00 – 10.20 mgr Adrian Watkowski (UG), Rola Marynarki Wojennej w akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego” na Pomorzu Gdańskim                                              

10.20 – 10.50 Dyskusja

Przerwa do 11.00

 

Panel „Historia Sztuki” (sala 2.52)

11.00 – 11.20 dr Przemysław Waszak (UMK), Znaczenie lokalne i ponadregionalne rzeźby romańskiej oraz jej miejsce w historii sztuki na przykładzie płaskorzeźb z kościoła w Inowrocławiu

11.40 – 12.00 lic. Paulina Piotrowska (UMK), Charakterystyka nowożytnego złotnictwa toruńskiego na podstawie wybranych plakietek wotywnych

12.00 – 12.20 mgr Małgorzata Dorna (UG), Malarskie narracje wybranych artystów Wybrzeża, inspirowane życiem i tradycją kulturową społeczności lokalnych: Kartuzy i Chmielno jako miejsca autobiograficzne profesorów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i twórców nieprofesjonalnych.

12.20 – 12.40 mgr Maja Murawska (UG), Środowisko plastyczne Bydgoszczy i okolic w latach 1945-1959

                                                        12.40 – 13.20 Dyskusja

                                                                       Obiad

Program w formie pliku pdf do pobrania

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wideo wystąpień z 26 lutego 2018 r.

Wystąpienie mgr Marty Wołyńskiej pt. „Gdańska zastawa stołowa – wybrane naczynia ceramiczne z wykopalisk na Targu Siennym” które zostało wygłoszone 26 lutego 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

 

Wystąpienie mgr. Adama Lubockiego pt. „Polsko-węgierski konflikt o koronę królewską na przełomie X-XI w.„, które zostało wygłoszone 26 lutego 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Portal Historykon.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy!

Ze strony patrona medialnego – portal Historykon.pl – naszej konferencji otrzymaliśmy poniższe zaproszenie do publikowania na ich stronie:

 

Portal Historykon.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy!

Poszukujemy publicystów oraz autorów tekstów popularno-naukowych oraz naukowych. Poza tym, iż budujesz z nami swój wizerunek, gwarantujemy każdemu autorowi za wyróżniający się artykuł historyczny opublikowany na naszym portalu, nagrodę książkową. Dodatkowo portal ma nadany numer ISSN 2300-6595. Dlatego nasi autorzy otrzymują za swoje publikacje punkty do stypendiów. Dodatkowo także w ramach współpracy możesz odbyć u nas studenckie praktyki.

Teksty popularnonaukowe i naukowe powinny się mieścić w przedziale od 8 tys. do 20 tys. znaków. Oczywiście mogą być one dłuższe, ale wtedy musi być zrobiony podział na części.

  1. a) artykuł popularnonaukowy powinien posiadać:

– tytuł

– lead – czyli kilku zdaniowe dynamiczne wprowadzenie, tak aby zainteresować czytelnika i przedstawić czego będzie dotyczył tekst. śródtytuły – najlepiej co 3-5 tys. znaków.

– pełną bibliografię użytą do napisania tekstu.

  1. b) artykuł naukowy powinien posiadać

– tytuł

 – pełną

– bibliografię oraz przypisy.

Wszystkie zgłoszenia i pytania prosimy wysyłać na adres redakcja@historykon.pl.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykłady Otwarte!

Informujemy, że pod tym adresem znajduje się pełen program IX Edycji Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG. Rozpoczynać się one będą o godz. 17.00 w sali 2.7.  Serdecznie zapraszamy!

 

Już w najbliższy poniedziałek (26 lutego) odbędą się pierwsze wystąpienia tegorocznych uczestników:

mgr Aleksandra FijałkowskaObecność broni w pochówkach jeźdźców

mgr Marta Wołyńska, Gdańska zastawa stołowa – wybrane naczynia ceramiczne z wykopalisk na Targu Siennym

mgr Adam LubockiPolsko-węgierski konflikt o koronę królewską na przełomie X-XI w.

 

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Portal Historykon.pl patronem medialnym naszej konferencji

Z przyjemnością informujemy, że patronem medialnym organizowanej przez nas konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów” jest portal Historykon.pl

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Konferencja „Transport w dziejach – idee, kultura, historia”

Pragniemy przekazać zaproszenie na konferencję organizowaną przez zaprzyjaźnione Naukowe Koło Historyków UG: „Transport w dziejach – idee, kultura, historia”.

Formularz zgłoszeniowy

http://www.nkh.ug.edu.pl/?p=1629

Adres e-mail do organizatorów: transportug@wp.pl

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zaproszenie na konferencję „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów”

Naukowe Koło Doktorantów Historii oraz Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów, która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2018 roku, na Wydziale Historii UG.

Chcielibyśmy zwłaszcza, aby w ramach konferencji została podjęta szeroko rozumiana tematyka historii regionów naszego kraju.  W związku z tym oczekujemy na zgłoszenia odnoszące się tematycznie do regionów geograficznych, politycznych, administracyjnych, kulturowych, historycznych, czy etnicznych itd.

Wydarzenie ma mieć charakter interdyscyplinarny, zapraszamy więc nie tylko historyków, ale także badaczy innych dziedzin, których obszar zainteresowań odnosi się do badań lokalnych w ujęciu historycznym.

W związku z powyższym, organizatorzy planują utworzenie kilku paneli tematycznych, oczywiście – w zależności od ilości otrzymanych zgłoszeń. Przewidywany czas na wystąpienie – 20 min.

Podsumowanie:

Data i miejsce: 6-7 kwietnia 2018 r., Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2018 r.

Opłata konferencyjna: 80 zł.

Zaproszenie.

Formularz zgłoszeniowy
سرور اختصاصی ایران

املاک دریاچه چیتگر

املاک منطقه ۲۲

چاپ دیجیتال

crypto stake

tether staking

  • استیک تتر
  • سرمایه گذاری
  • هومتو
  • Opublikowano Aktualności | Skomentuj

    Prelekcja – 9 grudnia, godz. 17:00, sala 1.43

    Opublikowano Aktualności | Skomentuj