Program V Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej

Program
V Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej

 

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
i
Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim


Piątek 5 kwietnia 2019 r.

Wydział Historyczny UG (ul. Wita Stwosza 55)

9.40 – 10.00 Inauguracja Konferencji – Aula 1.46

Wykłady Inauguracyjne:

10.00 – prof. dr hab. Beata Możejko, Życie codzienne na pokładzie statku, dole i niedole średniowiecznych marynarzy
10.30 – dr Jan Daniluk, Obozy jenieckie Kriegsmarine

 

Panel –  Od Jedwabnego Szlaku do Belt and Road (Instytut Konfucjusza, ul. Bażyńskiego 1a)

Aula Instytutu Konfucjusza

11:00 – 11:10 Otwarcie panelu, powitanie gości przez dyrektora Instytutu Konfucjusza przy UG dra Wojciecha Bizona
11:10 – 11:40 dr hab. prof. nadzw. Henryk Woźniak, UG
, Jedwabny Szlak Morski 21-ego wieku

11:40 – 12:00 dr prof. nadzw. Wu Lan, UG, Święto Smoczych Łodzi w Chinach

12:00 – 12:20 mgr Daniel Morek, UMK, Handel na morskim Szlaku Jedwabnym na podstawie Peripleusa Morza Erytrejskiego

 12:20 – 12:40 mgr Adam Lubocki, UG, Próba rozszerzenia Jedwabnego Szlaku na Japonię – wojny mongolsko-japońskie w XIII w

12:40 – 13:00 lic. Mirosław Wylon, UMK, Znaczenie obszarów przybrzeżnych i deltowych ChRL w procesach urbanizacyjnych i gospodarczych w latach 1950 – 2015

13:00 – 13:20 mgr Monika Paliszewska-Mojsiuk, UG, Woda i jej znaczenie dla Chin

13:20 – 13:40 mgr Natalia Lubińska, UG, Nad jeziorem Lugu – kraina masowej turystyki czy raj dla etnografów?

13:40 – 14:00 – dyskusja

14:00  – lunch

 

Aula 1.46     Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Panel – Historia nowożytna
11.10-11.30 dr Anna Pastorek
, WCEO, Kult bohaterów morskich w XVII-wiecznej Republice Zjednoczonych Prowincji.

11.30-11.50 dr Piotr Szkutnik, , Szkutnikowie w Kazimierzu Dolnym i okolicach w XVI-XVIII w. Rzemieślnicy czy rolnicy.

11.50-12.10 – dyskusja

12.10-12.30 – przerwa i przenosiny do sali 2.14

12.30-12.50 mgr Bohdan Kuliński, UW, Śródziemnomorskie żaglowce, galery i łodzie na mapach w watykańskiej Galleria delle Carte Geografiche.

12.50-13.10 mgr Anna Podlecka, UwB, Jan Dymitr Solikowski wobec spraw bałtyckich w okresie panowania Stefana Batorego.

13.10-13.30 – dyskusja

 

 PRZERWA OBIADOWA


Sala 2.17      Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Panel – Z pasji do morza

11.10-11.30  mgr Mikołaj Paczkowski, UAM, Na rzekę po przygody. Polska „literatura rzeczna” w dwudziestoleciu międzywojennym.

11.30-11.50 mgr Agnieszka Pierz, UG,  Tradycje morskie w działalności wybranych gdańskich gimnazjów publicznych.

11.50-12.10 mgr Igor Niewiadomski, UW, Propagandowy wymiar Zaślubin Polski z Morzem w Pucku z 10 lutego 1920 roku i w Kołobrzegu z 18 marca 1945 roku. Próba porównania.

12.10-12.30 lic. Karol Rawski, UG, Poeta-żeglarz. Obraz morza i żeglugi w poezji Mariusza Zaruskiego.

12.30-12.50 mgr Józef Wąsiewski, Symbolika polskich lig morskich 1918-2018. Odznaki metalowe i wybrane weksylia

12.50-13.30 dyskusja
PRZERWA OBIADOWA

 

Sala 2.18      Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Panel – Technika

11.10-11.30 dr Dariusz Brykała, mgr Zachariasz Mosakowski, PAN, IGiPZ im. Stanisława Leszczyckiego, Typy młynów wodnych na rzekach w Polsce – założenia tworzonej bazy danych CeBaDoM.

11.30 -11.50 mgr Mateusz Kubicki, UG, Trawlery rufowe eksploatowane w polskiej, państwowej flocie kutrowej w latach 1974-2001.

11.50-12.05 – Dyskusja


Panel – Ekspedycje i badania morskie

12.10-12.30 dr Magdalena Gawinecka Woźniak, UMK, Człowiek idei i czynu. Życie i działalność Fridtjofa Nansena.

12.30-12.50 mgr Waldemar Borzestowski, UG, Johann Reinhold i Georg Forsterowie- osiemnastowieczni badacze natury i podróżnicy.

12.50-13.10 lic Michał Gęsiarz UAM, Nie tylko Nansen, nie tylko Amundsen – wokół postaci Hjalmara Johansena, „tego trzeciego” wśród norweskich polarników.

13.10-13.30 – dyskusja

PRZERWA OBIADOWA

 

PO PRZERWIE OBIADOWEJ

(Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55)
Panel – Nowożytność c.d. (Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55)

Sala 2.14

15.00-15.20 mgr Magdalena Makówka , Płynąc po tron Anglii. Rola floty w staraniach Karola Edwarda Stuarta o tron Anglii w 1745 r.

15.20-15.40 mgr Piotr Kruze UW, The island of Fernando Po and its inhabitans in the relations of the Royal Navy officers in 1820s.

15.40-16.00 mgr Marcin Szumny, UG „Ich N.N. schwere, Das ich mich in dem befehlich des hauses Weiβelmunde…”, czyli rzecz o przysięgach składanych przez załogę twierdzy Wisłoujście.

16.00-16.30 – dyskusja

 

Panel – Działania wojenne w XX wieku

Sala 2.17

15.00-15.20 mgr Antonina Pawłowska, , SS Castro, SS Libau, SS Aud – dostawa broni dla powstania wielkanocnego drogą morską w 1916 roku

15.20-15.40 mgr Wojciech Miklaszewski, UKW, Walki powietrzne 307. Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego „Lwowskich Puchaczy” nad Zatoką Biskajską w dniach 11 i 25 września 1943 r.

15.40-16.00 dr Wojciech Mazurek, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów”, Teoria morskich operacji desantowych w niejawnych czasopismach wojskowych w Polsce po II wojnie światowej.

16.00-16.20 – dyskusja

16.20-16.30 – przerwa

 

Panel – Działania wojenne w XX wieku c.d.  

16.30-16.50 mgr Tomasz E. Bielecki, UG, Tauchpanzer – fanaberia konstruktorów czy sprawny środek bojowy?

16.50-17.10 mgr Robert Szatkowski, UKW, Oddział Wydzielony rzeki Wisła – zapomniana flotylla. Zarys działań bojowych w 1939 roku.

17.10-17.30 – dyskusja

 

Panel – Starożytność

Sala 2.18

15.00-15.20 mgr Artur Turowski, KUL, Taktyka, organizacja i sposoby finansowania floty ateńskiej w świetle wybranych źródeł antycznych.

15.20-15.40 lic. Urszula Laska UWr, Cesarz Hadrian- podróżnik i budowniczy.

15.40-16.00 – dyskusja

 

Panel – Średniowiecze

Sala 2.18

16.20-16.40 mgr Mateusz Szuba UG, Układ i znaczenie sieci wodnej ziemi lęborskiej w średniowieczu.

16.40-17.00 lic. Oskar Kowalski UJ, Miejsce morza w średniowiecznej kronice uniwersalnej na przykładzie Kroniki papieży i cesarzy Marcina Polaka.

17.00-17.20 Paweł Boike UMK, Ius naufragii w immunitetach i libertacjach Gryfitów i Sobiesławiców.

17.20- 17.50 – dyskusja

 

Sobota – 6 kwietnia 2019 r.
(Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55)

Panel – Historia Sztuki

sala 2.14

10.20-10.40 dr Sławomir Cendrowski, UMK, „Apoteoza galery”. Przedstawienie bojowych jednostek floty chrześcijańskiej w plastyce XVI i XVII wieku.

10.40-11.00 dr Przemysław Waszak UMK, Morze i morskie stwory w sztuce i źródłach średniowiecza. Porównawcza analiza miedziorytu „Dziwo morskie” Albrechta Dürera z 1498r.

11.00-11.20 mgr Małgorzata Dorna UG, Dzieło sztuki jako „świadectwo czasu. Pejzaż morski w malarstwie polskim drugiej połowy XX wieku jako odpowiedź artystów na konkretne wydarzenia historyczne, na sytuację polityczną i społeczną zbiorowości.

11.20-11.50 – dyskusja

11.50-12.10 – przerwa.

Panel –
Historia Sztuki c.d.

12.10-12.30 mgr Paulina Piotrowska, UMK, Chrzest Chrystusa w Jordanie jako wątek ikonograficzny gdańskich wyrobów złotniczych – monstrancja z Giemlic oraz Wielkiego Garca.

12.30-12.50 mgr Anna Polańska, UG, Analiza wizerunku ludzi morza w fotografii artystycznej na wybranych przykładach gdańskiego środowiska twórczego.

12.50-13.10 Carina Paff, UW, Majestat karawel – pływające dzieła sztuki snycerskiej w Renesansowej Europie.

13.10-13.40 – dyskusja

 Obiad

Panel – Polska po II wojnie światowej

sala 2.17

11.00-11.20 dr Marcin Grad, UW, Morze Bałtyckie, Gdańsk i Wybrzeże oczami trzech Węgrów w latach 1945-1960.

11.20-11.40 mgr Arkadiusz Majewski, UW, Kształtowanie polityki przeciwpowodziowej w kontekście sytuacji politycznej Polski Ludowej.

11.40-12.00 mgr Konrad Kieć, USz, Adam Rapacki Minister Żeglugi(1947-1950).

12.00-12.20 – dyskusja

Przerwa 12.20-12.30

 

Panel – Polska po II wojnie światowej c.d.

12.30-12.50 mgr Piotr Syczak, UG, Porty i stocznie zespołu Gdańsk – Gdynia w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli o. Gdańsk oraz Ministerstwa Kontroli Państwowej o. Gdańsk w latach 1948 -1957.

12.50-13.10 lic. Anna Siekierska, mgr Waldemar Borzestowski, UG, Żegluga Gdańska w latach 1946-1947. Odbudowa, rozwój, pracownicy.

13.10-13.30 – dyskusja

Obiad

Panel – Archeologia

Sala 2.18

11.20-11.40 mgr Marta Wołyńska UG, Prace szkutnicze na gdańskiej Lastadii

w świetle narzędzi do obróbki drewna pozyskanych podczas badań archeologicznych

11.40-12.00 mgr Marta Pietruszka UWr, Studia interdyscyplinarne nad dietą żeglarzy w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności

12.00-12.20 – dyskusja

12.20-12.30 – przerwa

12.30-12.50 mgr Paweł Marek Pogodziński UGMAwG, Budownictwo drewniane z wykorzystaniem fragmentów statków wiślanych na Mazowszu Płockim

12.50-13.10 mgr Joanna Biniek UWr, Wykorzystanie transportu morskiego i rzecznego w średniowiecznym budownictwie

13.10-13.30 mgr Patryk Banasiak UMK, Przeprawy rzeczne we wczesnym średniowieczu. Wprowadzenie do problematyki badawczej na wybranych przykładach

13.30-13.50 – dyskusja

     Obiad

Organizatorzy:                                   

Patroni:Opublikowano Aktualności | 2 komentarze

X edycja Wykładów Otwartych

Sala 2.14, godz. 17.00

04.03.2019 r.

Marta Wołyńska – „Gdańskie zabytki archeologiczne – przedmioty zgubione, sprofanowane czy śmieci?”

Marta Wołyńska  – „Obraz jako narzędzie badawcze gdańskiego archeologa czasów nowożytnych”

Dawid Borowka – „Kritikos Lagonikos w gliptyce Kultury Minojskiej”

18.03.2019 r.

Dawid Borowka – „Relacje minojsko – egipskie w okresie Średniominojskim I- II (XI- XII dynastia)”

Marta Wołyńska – „Gdańskie tradycje żeglarskie – pamięć pozbawiona kontekstu miejsca”

Aleksandra Fijałkowska – „Rodzaje pochówków końskich na nekropoliach Bałtów wschodnich we wczesnym średniowieczu”

01.04.2019 r.

Dawid Borowka „Kult bogini Hathor a Sistra Minojskie. Synkretyzm religijny czy adaptacja znaczenia?”

Volha Barysenka – „Wpływ wojen państwa polsko-litewskiego z Moskwą w XVII-XVIII w. na kult cudownych wizerunków Matki Bożej na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Adam Lubocki – „Kontakty polsko-węgierskie w X-XI w. – przyjaźń czy wrogość?”

15.04.2019 r.

Dawid Borowka – „Wpływ Symboliki Skarabeusza na Kretę Minojską”

Katarzyna Skała – „Jak przywódca Jugosławii stał się celebrytą? Wizerunek Josipa Broza-Tity w przestrzeni postjugosłowiańskiej”

Agnieszka Pierz – „Wyprawa Kazimierza Nowaka przez kontynent afrykański”

Agnieszka Drączkowska – „Awangarda w służbie ludzi pracy: o międzywojennych osiedlach mieszkaniowych w gdyńskim Redłowie”

13.05.2019 r.

Natalia Lubińska – „Wielki Sternik narodu, czyli o miłości Mao Zedonga do wody”

Maciej Smolarski – „Kolekcja muzeum sztuki nowoczesnej w Radomiu”

Marta Wróblewska – „Wystawiennicze praktyki muzealne jako narzędzia (re)definiowania zagadnień pamięci i tożsamości kulturowej na przykładzie wybranych instytucji Gdańska i Berlina”

27.05.2019 r.

Natalia Lubińska – „Działalność Instytutów Konfucjusza w opinii publicznej”

Maciej Smolarski – „Mroczny świat w fotografiach Marka Piaseckiego”

Tomasz Kempiński – „Dziwne losy jednej książki. Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera”

10.06.2019 r.

Tomasz Kempiński – „Mała Polska na Syberii. Wyprawa studentów etnologii UG do Wierszyny”

Rafał Kamiński – „Pochwała ortodoksji w publicystyce Gilberta Keitha Chestertona”

Waldemar Borzestowski – „Joseph von Eichendorff wobec inicjatywy odbudowy zamku w Malborku”

Sala 2.14, godz. 17.00

 

Link do pobrania programu Wykładów Otwartych w formie PDF.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zaproszenie do udziału w X edycji Wykładów Otwartych

Pragniemy zaprosić doktorantów do zgłaszania propozycji wystąpień w X edycji Wykładów Otwartych, organizowanych przez Naukowe Koło Doktorantów Historii UG pod patronatem Dziekana Wydziału Historycznego UG, prof. dr hab.Wiesława Długokęckiego. Treść wystąpień powinna mieścić się w naukach humanistycznych i powiązanymi z historią, archeologią, etnologią i historią sztuki.

Spotkania w ramach Wykładów Otwartych odbywać się będą od 18 lutego  (spotkanie inauguracyjne) co dwa tygodnie aż do 10 czerwca. Przewidywany czas każdego wystąpienia to maksymalnie 20 minut.

Zgłoszenia przyjmujemy najdalej do 18 lutego 2019 r., w formie wypełnionego formularza, na adres poczty elektronicznej:

nkdh@ug.edu.pl

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Od Jedwabnego Szlaku do Belt and Road

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że przy tegorocznej edycji V Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Efektem tej inicjatywy jest utworzenie specjalnej, oddzielnej części dla referatów poruszających tematykę morsko-rzeczną w aspekcie Chin.

Liczymy, że długie tradycje i dalekosiężna działalność handlowa Państwa Środka, oparta także na drogach wodnych, może zaowocować wieloma ciekawymi referatami. Bogactwo i odmienność kulturowa tego państwa połączona z wysokim rozwojem cywilizacyjnym na przestrzeni tysiącleci, stwarzają także badaczom bogate możliwości prezentacji historii, poglądów i rozwiązań rodem z Chin, które nie były znane Europejczykom. Liczymy, że tego typu panel, utworzony pod patronatem Instytutu Konfucjusza zwiększy atrakcyjność naszej Konferencji w różnorodnych środowiskach naukowych.

Pragniemy także poinformować, że w odniesieniu do panelu poświęconego Państwu Środka jesteśmy otwarci na referaty przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych reprezentujących dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Warunkiem jest jedynie, aby referat związany był z rzekami lub morzami a jednocześnie z Chinami. Liczymy, że różnorodność tej części konferencji będzie cennym źródłem inspiracji do prowadzenia dalszych badań.

Wszystkich zainteresowanych tematyką Dalekiego Wschodu zapraszamy serdecznie do udziału w panelu Od Jedwabnego Szlaku do Belt and Road podczas V Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej organizowanej 5-6 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza oraz wysłanie go na adres e-mail morskarzeczna@gmail.com. Zgłoszenia można wysyłać do 15 stycznia 2019 r., a opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Formularz zgłoszeniowy do panelu „Od Jedwabnego Szlaku do Belt and Road”

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

V Konferencja Historii Morskiej i Rzecznej – 05-06 kwietnia 2019 r.

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Naukowe Koło Historyków UG

zapraszają do udziału w

 V Konferencji Historii Morskiej i Rzecznej,

która odbędzie się w Gdańsku

w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku.

Tak jak dotychczas, pragniemy podjąć tematy dotyczące zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii morskiej i rzecznej, między innymi:

  • polityki morskiej,
  • gospodarki (żegluga handlowa, żegluga pasażerska, rybołówstwo, flisactwo),
  • wojskowości (konflikty zbrojne na akwenach, marynarka wojenna, lotnictwo i desanty morskie),
  • okrętownictwa (szkutnictwo, przemysł stoczniowy, statki i okręty),
  • budownictwa wodnego (porty, mosty),
  • odkryć i podróży morskich,
  • archeologii podwodnej,
  • kultury i obyczajowości “ludzi morza”,
  • marynistyki (morze w literaturze i sztuce).

 Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularz (wraz z abstraktem, źródłami i bibliografią) na adres morskarzeczna@gmail.com najpóźniej do 1 stycznia 2019 roku.

O kwalifikacji zgłoszeń poinformujemy 15 stycznia 2019 r. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł, która obejmować będzie koszt obiadów dla uczestnika oraz przekąski i napoje w trakcie przerw kawowych. Nie przewidujemy odrębnej publikacji, jednak najlepsze nadesłane teksty zostaną umieszczone w czasopiśmie Argumenta Historica. Termin nadsyłania tekstów do publikacji – 30 stycznia 2019 r. Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać pół arkusza wydawniczego. Publikacja ukaże się do końca września 2019 r., (najdalej do końca roku). Jednocześnie pragniemy poinformować, iż nadesłanie tekstu, nie jest warunkiem wystąpienia na konferencji!

Obrady będą się odbywały na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (przy ul. Wita Stwosza 55). Przewidujemy od 15 do 20 minut na każde wystąpienie (decyzja będzie zależna od liczby przyjętych zgłoszeń). We wszystkich salach obrad udostępnione zostaną urządzenia do prezentacji multimedialnych. W przypadku wątpliwości dotyczących zakresu tematycznego, zachęcamy do wcześniejszej konsultacji.

Bieżące informacje na temat Konferencji ukażą się z początkiem października br. na facebookowym profilu NKDH UG, a także na naszej stronie, gdzie będzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy:

http://www.nkdh.ug.edu.pl/

Podsumowanie:

Miejsce: Uniwersytet Gdański
Termin konferencji: 5-6 kwietnia 2019 r.
Przyjmowanie zgłoszeń do: 1 stycznia 2019 r.
Termin nadsyłania tekstów do publikacji: 30 stycznia 2019 r.
(nadesłanie tekstu do publikacji nie jest warunkiem uczestnictwa w konferencji!)

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zaproszenie do nadsyłania tekstów do „Argumenta Historica”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Pragniemy zaprosić wszystkich doktorantów Wydziału Historycznego UG (i nie tylko) do współtworzenia z nami kolejnego numeru 6/2019 „ARGUMENTA HISTORICA”!

Czekamy na teksty naukowe poświęcone dowolnej tematyce historycznej (przyjmujące formę artykułu, sprawozdania, omówienia, recenzji, polemiki, przyczynku, edycji tekstu źródłowego, itp.). W chwili obecnej grono recenzentów składa się z wielu naukowców, znawców różnych dziedzin, a naszym priorytetem jest pozyskiwanie kolejnych specjalistów.

Planujemy wydanie szóstego numeru w trakcie roku akademickiego 2018/2019, w związku z czym prosimy o nadsyłanie drogą mailową do dnia 30 października 2018 r. zgłoszeń zawierających tematy publikacji oraz abstrakty (do 500 znaków ze spacjami), a do 30 listopada 2018 r. – o przesyłanie całych tekstów wraz ze streszczeniem w języku angielskim (teksty nie powinny przekraczać pół arkusza wydawniczego). Propozycje tematów oraz publikacje należy przesyłać na adres:argumenta-historica@wp.pl

Redakcja „Argumenta Historica”

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nagranie wystąpień z WO z 21 maja 2018 r.

Wystąpienie mgr. Adriana Watkowskiego pt. „Kontradmirał Gereon Grzenia – Romanowski jako kierownik Studium Wojskowego Politechniki Gdańskiej w latach 1949 – 1956” w dniu 21 maja 2018 r. w ramach spotkania z cyklu Wykładów Otwartych NKDH UG.

Oraz następne wystąpienie mgra Adriana Watkowskiego(a zarazem forma kontynuacji poprzedniego wystąpienia),  pt. „Gereon Grzenia – Romanowski jako szef Studium Wojskowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1969 – 1973” w dniu 21 maja 2018 r. w ramach spotkania z cyklu Wykładów Otwartych NKDH UG.

Wystąpienie mgr Mai Murawskiej pt. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych w Grudziądzu” w dniu 21 maja 2018 r. w ramach spotkania z cyklu Wykładów Otwartych NKDH UG.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nagranie wystąpień z WO z 7 maja 2018 r.

Wystąpienie mgr. Tomasza E. Bieleckiego pt. „Eksperci Jagdwaffe – Hans Marseille i Erich Hartmann”

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ostatnie w tym roku akademickim Wykłady Otwarte – 21 maja!

Przypominamy, że już w najbliższy poniedziałek (21 maja 2018 r.) o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte, z planowanymi trzema wystąpieniami: 

mgr Adrian Watkowski, Kontradmirał Gereon Grzenia – Romanowski jako kierownik Studium Wojskowego Politechniki Gdańskiej w latach 1949 – 1956

mgr Adrian Watkowski, Gereon Grzenia – Romanowski jako szef Studium Wojskowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1969 – 1973

mgr Maja Murawska, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych w Grudziądzu

Poniedziałek godz. 17.00 sala 2.7 w budynku Wydziału Historycznego UG!
21 maja 2018 r.

Będzie to zarazem ostatnie spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte  w tym roku akademickim.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykłady Otwarte 16 kwietnia!

Przypominamy, że już w najbliższy poniedziałek (16 kwietnia) o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte, z planowanymi czterema wystąpieniami:

mgr Alicja Ozga, Rozwój kultu bothisattwy Jizō w Japonii

mgr Anna Salamonik, Estetyka i kultura shojo-manga w Japonii

mgr Tomasz Kempiński, Wybrańcy duchów. Aspekty szamańskiego świata

mgr Tomasz Kempiński, Działanie zła osobowego w perspektywie egzorcystów

Tak jak ostatnio: będzie kawa, herbata i ciastka. Zapraszamy!

Poniedziałek godz. 17.00 sala 2.7 w budynku Wydziału Historycznego UG!

سرور اختصاصی ایران

املاک دریاچه چیتگر

املاک منطقه ۲۲

Opublikowano Aktualności | Skomentuj