Program Konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów”

(dostępny także w formacie pdf pod tym adresem)

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego 6-7 kwietnia 2018 r.

Inauguracja 9.30 – 10.30 (aula 1.48)

 

Panel „Miasta i miasteczka” (sala 2.61)

10.45 – 11.05 mgr Agnieszka Pierz (UG), Dzieje i rozwój Siedlec – współczesnej dzielnicy Gdańska

11.05 – 11.25 mgr Katarzyna Wardzyńska (UW), Ursus w XX wieku jako przykład zmian struktury społecznej i gospodarczej w Polsce

11.25 – 11.45 mgr Waldemar Borzestowski (UG), XIX-wieczny Gdańsk widziany oczami Johannesa Trojana

11.45 – 12.15 Dyskusja

 

                                               Przerwa obiadowa do 14.30

Panel „Prasa i media” (sala 2.61)

14.30 – 14.50  mgr Ihor Berest (Ukraińska Akademia Drukarstwa, Lwów), “Urzędnik Prywatny” – Pierwsza gazeta związkowa na ziemiach Wschodniej Galicji (1848)

14.50 – 15.10 mgr Magdalena Bagińska (UG), Obraz Wielkopolski w polskich czasopismach kobiecych okresu międzywojennego

15.10 – 15.30 mgr Agata Łysakowska (UAM), „Gospodarzem ziem zachodnich musi być lud polski”. Osadnictwo wiejskie na „Ziemiach Odzyskanych” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej

                                                            15.30 – 16.00 Dyskusja

 Panel „Miasta i miasteczka” (sala 2.52)

10.45 – 11.05 dr Radosław Gross (UWM), Wpływ reformy administracyjnej z lat 1972-1975 na rozwój mniejszych miast na Warmii i Mazurach. Przykład Lidzbarka Warmińskiego

11.05 – 11. 25 mgr Mateusz Szuba (UG), Ziemia białogardzka w podziałach terytorialnych Pomorza w X-XIV w.

11.25 – 11.45 mgr Adam Panasiuk (KUL), Kodeń – staropolskie miasteczko na pograniczu kulturowym. Od powstania ośrodka miejskiego do utraty praw miejskich (1511 – 1869)

11.45 – 12.05 mgr Anna Hekert (UAM), Rok pierwszy. Specyfika wprowadzania władzy ludowej w Poznaniu. Wyzwania i problemy

12.05 – 12.25 mgr Agnieszka Mrozińska (UŁ), Piotrków-miasto królewskie, a trybunalskie

                                                            12.25 – 13.10 Dyskusja

                                               Przerwa obiadowa do godz. 14.30

 Panel „Życie codzienne – wiek XIX i XX ” (sala 2.52)

14.30 – 14.50 dr Arkadiusz Rzepkowski (UŁ), Mieszkańcy powiatu łaskiego w II Rzeczypospolitej. Struktura wyznaniowa i społeczno-zawodowa

14.50 – 15.10 mgr Przemysław Misiołek (URz – Muzeum Regionalne w Jaśle), Wysiedlenie, zniszczenie i powrót do ruin Jasła w świetle relacji ludności

15.10 – 15.30 mgr Magdalena Bernat (UG), „My jesteśmy Ziarnem, a wy Plewami” – konflikt kształtujący lokalną społeczność

15.30 – 15.50 Tomasz Częścik (APwS), Karczma Słupska. Marka i jej budowa w okresie PRL

                                                        15.50 – 16.30 Dyskusja                                           

 

                                                  Sobota 7 kwietnia

 Panel „Życie codzienne – od starożytności do nowożytności” (sala 2.51)

9.00 – 9.20 mgr Aleksandra Z. Fijałkowska (UG), Obrządek pogrzebowy oraz rytuały okołopogrzebowe kultury zachodnich Bałtów

9.20 – 9.40 mgr Marta Pater (UŚ), Sąd miejski w Gliwicach w XVII i na początku XVIII wieku

9.40 – 10.00 mgr Jakub Dobrzyński (UwB), Rola parafii w życiu matrymonialnym drobnej szlachty podlaskiej w XIX stuleciu

10.00 – 10.20 mgr Marcin Szumny (UG), „Where we spent some weeks very handsomly accommodated”. Miasta Prus Królewskich w opisie angielskiego kupca Roberta Bargrave’a

                                                     10.20 – 10.50 Dyskusja

 

Panel „Regiony i wioski” (sala 2.51)

10.50 – 11.10  mgr Marlena Brzozowska (UwB), Wsie gniazdowe powiatu wysokomazowieckiego

11.10 – 11.30 mgr Daniel Siemiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Od osady fabrycznej do miasta. Dzieje Żyrardowa w XIX i XX wieku (1833-1948)

11.30 – 11.50 mgr Jarosław Krasnodębski (UMK), Pokucie – zapomniany region Rzeczypospolitej

11.50 – 12.10 Dyskusja

12.10 – 12.30 mgr Łukasz Faszcza (UW), Suwalszczyzna w przededniu powstania sejneńskiego

12.30 – 12.50 mgr Małgorzata Mielewska (UMK), Społeczność niemiecka na Pomorzu w latach 1920-1939 na przykładzie powiatu świeckiego

12.50 – 13.10 mgr Adam Lubocki, Kaszubszczyzna i kaszubskość dla Profesora Gerarda Labudy

                                                       13.10 – 13.30 Dyskusja

                                                                   Obiad

Panel „Regionalne militaria” (sala 2.52)

9.00 – 9.20 mgr Kamila Tucholska (Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy), mgr Mateusz Kubicki (IPN Gdańsk), Rozbudowa militarystycznych koncepcji wsi Hel w latach 1939-1945

9.20 – 9.40 mgr Tomasz E. Bielecki, Ślązacy i Pomorzanie z Wehrmachtu w 1. Dywizji Pancernej  gen. Maczka

9.40 – 10.00  mgr Lidia Sztuka (KUL), Kurierzy tatrzańscy w czasie II wojny światowej- bohaterowie w cieniu Tatr

10.00 – 10.20 mgr Adrian Watkowski (UG), Rola Marynarki Wojennej w akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego” na Pomorzu Gdańskim                                              

10.20 – 10.50 Dyskusja

Przerwa do 11.00

 

Panel „Historia Sztuki” (sala 2.52)

11.00 – 11.20 dr Przemysław Waszak (UMK), Znaczenie lokalne i ponadregionalne rzeźby romańskiej oraz jej miejsce w historii sztuki na przykładzie płaskorzeźb z kościoła w Inowrocławiu

11.40 – 12.00 lic. Paulina Piotrowska (UMK), Charakterystyka nowożytnego złotnictwa toruńskiego na podstawie wybranych plakietek wotywnych

12.00 – 12.20 mgr Małgorzata Dorna (UG), Malarskie narracje wybranych artystów Wybrzeża, inspirowane życiem i tradycją kulturową społeczności lokalnych: Kartuzy i Chmielno jako miejsca autobiograficzne profesorów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i twórców nieprofesjonalnych.

12.20 – 12.40 mgr Maja Murawska (UG), Środowisko plastyczne Bydgoszczy i okolic w latach 1945-1959

                                                        12.40 – 13.20 Dyskusja

                                                                       Obiad

Program w formie pliku pdf do pobrania

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *