Zaproszenia na konferencje naukowe:

Otrzymane zaproszenia na konferencje naukowe:

1. „Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów”

Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów”.

Pełen tekst zaproszenia znajduje się do pobrania tutaj.

Adres wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/110252326135263/

Adres e-mail: konfnalogi@gmail.com

 

2. „Cultura Animi”, – XXV Dni Kultury Antycznej i V Dni Kultury Nowożytnej”

image

KOŁO NAUKOWE HISTORYKÓW Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów na konferencję studencko-doktorancką organizowaną w ramach „Cultura Animi”, – XXV Dni Kultury Antycznej i V Dni Kultury Nowożytnej, która odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku, w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego (ul. Strzelców Bytomskich 2).

Konferencja będzie podzielona na dwie sesje: antyczną i nowożytną i pięć bloków tematycznych:

Blok I – Popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Blok II – Historia społeczno-polityczna
Blok III – Wybitne jednostki
Blok IV – Źródła prawne i gospodarcze
Blok V – Pogranicza epok.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z regulaminem konferencji. Wszystkich chętnych prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktami do 16 marca 2017 r.na adres mailowy:

cultura.animi.opole@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych referatów. Informację o zakwalifikowaniu referatu prześlemy najpóźniej do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji:
www.konferencjaculturaanimi.wordpress.com
www.facebook.com/KoloNaukoweHistorykow
www.facebook.com/cultura.animi.opole
https://www.facebook.com/events/752336571609282/

Do pobrania:
ZaproszenieRegulamin konferencji
Formularz zgloszeniowy
załacznik- opinia opiekuna naukowego

3. „Godzina rozumu – świat rzeczywisty” i „Moc wyobraźni – światy duchowe i alternatywne”.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na dwie kolejne ogólnopolskie, interdyscyplinarne konferencje naukowe (materiały informacyjne i formularze zgłoszeniowe: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABCW3E1ecaFDJU0&id=4DDF129F4DC76893%211079&cid=4DDF129F4DC76893):

„Godzina rozumu – świat rzeczywisty”, która odbędzie się w Lublinie, 24–26 kwietnia 2017 roku (więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1140953349333296/godzinarozumu@interia.pl);

Godzina rozumu – zaproszenie
Godzina rozumu – formularz zgłoszeniowy

„Moc wyobraźni – światy duchowe i alternatywne”, która odbędzie się w Lublinie, 28–30 kwietnia 2017 roku (więcej informacji: https://www.facebook.com/events/217945788662203/; mocwyobrazni@wp.pl).

Moc wyobrazni – zaproszenie
Moc wyobrazni – formularz zgloszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2016 roku. Opłata konferencyjna to 100 zł. Teksty spełniające merytoryczne i edytorskie warunki zostaną opublikowane w zbiorowej monografii. Najdalej w lutym ukażą się monografie zawierające opracowania 46 tematów prezentowanych podczas ubiegłorocznych obrad.

 

4.  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej”.

W imieniu Pracowni Wojskowo – Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, której tematem w tym roku są „Kapitulacje w dziejach wojen”. Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 17 marca 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

5. „Miasto w procesie przemian  – od  czasów  nowożytnych  po  współczesność”

Doktoranckie Koło Naukowe Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej  „Miasto w procesie przemian  – od  czasów  nowożytnych  po  współczesność”,  która  odbędzie  się  w  Instytucie  Historycznym Uniwersytetu  Wrocławskiego  w  dniach  8-10  czerwca  2017  roku.

Pragniemy, aby organizowana przez nas konferencja miała charakter interdyscyplinarny i zgromadziła przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, pochodzących z wielu środowisk ideowych i intelektualnych, co umożliwi kompleksowe spojrzenie na tematykę miejską. Obok sesji naukowych na których prelegenci wygłoszą swoje referaty, konferencji towarzyszyć będą wykłady i debaty, a jej uwieńczeniem będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie internetowej: https://miastowprocesieprzemian.wordpress.com

Termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do 31 stycznia.

Zaproszenie

6. Europa Środkowo-Wschodnia w badaniach historycznych doktorantów

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów historii oraz dyscyplin pokrewnych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodych Historyków.

Konferencja odbędzie się 26-27 maja 2017 roku w Instytucie Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem spotkania będzie przedstawienie badań prowadzonych przez młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się historią tego obszaru geopolitycznego. Organizatorzy, mając na uwadze fakt, że zainteresowania i dysertacje naukowe poświęcone badanym zagadnieniom często mają złożoną formę, zrezygnowali z narzucania konkretnej tematyki konferencji. Równocześnie pragną zaznaczyć, że prezentowane referaty powinny dotyczyć problematyki związanej z tematem dysertacji referenta. Oprócz przedstawienia aktualnych badań doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej, celem konferencji jest także stworzenie międzynarodowej platformy wymiany myśli oraz poglądów środowiska młodych badaczy na dzieje tego obszaru geopolitycznego.

Podczas konferencji, na każdym panelu będą obecni samodzielni pracownicy naukowi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których zadaniem będzie merytoryczna ocena prezentowanych referatów a zarazem stosowna konsultacja naukowa.

Instytut Historii
Collegium Historicum
tel. +48 61 829 14 64, +48 61 829 14 66
history@amu.edu.pl
www.historia.amu.edu.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres histkonfuam@gmail.com do 31 stycznia 2017 roku. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostaną Państwo
poinformowani do 5 lutego 2017 roku (po uprzedniej selekcji zgłoszeń). Wraz z  wiadomością potwierdzającą przyjęcie, otrzymacie Państwo wytyczne edytorskie do opracowania ostatecznych wersji tekstów referatów, które należało będzie nadesłać do 16 kwietnia 2017 roku.

Językami konferencji oraz referatów są: język polski, język czeski, język słowacki oraz język angielski.
Czas trwania każdego z referatów przewidziano na 20 minut.

Organizatorzy nie przewidzieli żadnej opłaty konferencyjnej.

Wszystkie prezentowane referaty zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej.

Invitation
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *