Program Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”

Program Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”, która odbędzie się 25-26 czerwca 2021 r. na platformie MS Teams.

Link do konferencji

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”

„Po śmierci pastora Jana Fidalcke jego wielka biblioteka uległa rozproszeniu. Tak często bywa. Przyjaciele – Michał Krzysztof Hanow i Ernest Berling – starali się cenny zbiór przekazać Bibliotece Rady Miejskiej. Niestety, ta nie znalazła odpowiednich funduszy na ich pozyskanie. Książki rozleciały się jak ptaki ze snu. Widać pisany był im los tułaczy. Wyleciały z klatki. Dziesięć i pół tysiąca, każda obdarzona sowim okiem ekslibrisu, żeby widzieć w ciemności. Poruszały szerokimi skrzydłami, podczas pełni krążyły przy wieżach kościołów Bartłomieja, Jakuba, Brygidy i Katarzynki. Często jesienią mylono je z odlatującymi albo przylatującymi ptakami. Widziano je tu, widziano je tam. Aby je sprzedać, zorganizowano cztery aukcje. Katalog aukcji stał się jedyną mapą po lądzie, co nie zatonął, lecz uleciał, kolejnym zapisem historii wiecznego człowieczego trudu zbierania i bólu rozproszenia. Kiedy pastor ostatnio widział Boga, Bóg miał ten katalog w rękach, przyglądał się mu bacznie. – Niezły zbiór – powiedział, a potem zaprowadził Jana do swojej biblioteki. Rozmawiali po hebrajsku”.

Tak kończy się opowieść o pewnej bibliotece. Znakomity orientalista, pastor Johann Fidalke (1703-1763) z Gdańska, to jeden z nas, urodził się tylko kilkaset lat wcześniej. Jego pasją były książki, obdarzał je uczuciem, opatrując każdy egzemplarz – niczym pocałunkiem – własnym znakiem. Książki to przedmioty wyjątkowe, nasza relacja z nimi wykracza na ogół poza samo posiadanie, są przedmiotem studiów, dzięki nim wkraczamy w rozmowę z autorem. Co jednak można powiedzieć o rzeczach porzuconych, wydobytych z podłogi, z uszkodzeniem deformującym powierzchnię, których przeznaczenie dopiero należy rozpoznać? Ile wnoszą wiedzy o minionych czasach guziki, bilety, papierki od cukierków, etykiety? Czasami wszystko zależy od kontekstu. Dziesiątki tysięcy porzuconych fotografii, żołnierskich pocztówek z pierwszej wojny, trafiających na stoły sprzedawców w całej Europie, tak tanich, że trudno w to uwierzyć, stanowią wyjątkowo mocny komentarz do tego, co stało się na frontach, do śmierci młodych mężczyzn. Ich zapewnienia o miłości, wierności, prośby o modlitwy, przekreśliła śmierć na polu walki. Śmierć, która dla przedmiotów bywa zazwyczaj łaskawsza. Są niczym oceaniczne żółwie, przemierzające bezkres oceanów czasu, godne podziwu, ze względu na wiek, umiejętności przetrwania, piękno. Naszą konferencję-spotkanie chcielibyśmy poświecić przedmiotom i opowieściom, staramy się nie zawężać pola, oczekujemy ciekawych propozycji. Liczymy na coś więcej niż referaty, chcielibyśmy wspólnie porozmawiać w serdecznej atmosferze o przedmiotach, ich znaczeniu – czym są, czym być mogą, czym się stają, czy wywierają na nas wpływ, jaki przekaz bywa w nich zapisany. Może ktoś zechce opowiedzieć nam o swoim skarbie, wizycie w galerii i napotkanym tam oknie-obrazie, który otworzył mu oczy na świat. Zapraszamy historyków, archeologów, historyków sztuki, artystów, kolekcjonerów, wszystkich, którzy starają się wypełnić swoje życie wyjątkowymi doświadczeniami. To z pewnością takim będzie.

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Historia opowiedziana przez przedmioty”. Konferencja odbędzie w dniach 25-26 czerwca 2021 r. i ze względu na pandemię, będzie prowadzona on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 15 minut. Terminem składania wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych jest dzień 5 czerwca 2021 r. Prosimy o ich dostarczenie w formie skanu na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają zaproszenie tydzień później, tj.  12 czerwca 2021 r.  W celu ograniczenia problemów technicznych, do 23 czerwca 2021 r. będziemy prosić zakwalifikowane osoby o przesłanie prezentacji multimedialnych w formacie pliku PDF, również na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej:

http://www.nkdh.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/formularz_zgłoszeniowy.docx

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Program Konferencji pt. „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”, Edycja III

Program Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”, Edycja III, która odbędzie się 19 marca 2021 r. na platformie MS Teams.

Link do konferencji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTIxODFjYjgtM2JlYS00ZDhmLThjMGQtOWFiNGQ1YzI0ZTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22d85b3f80-a3cd-453e-b79f-e6d22fc45924%22%7d


 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”, Edycja III

Naukowe Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego pragnie ponownie zaprosić na spotkanie wszystkich miłośników zagadnień, związanych z transportem w ujęciu historycznym. Niestety, ich cykliczność została w ostatnim roku zakłócona z powodu pandemii. Nigdy jednak nie porzuciliśmy pomysłu spotkania i teraz postanowiliśmy wrócić do niego w zmienionej, dostosowanej do trudnych warunków formie. Nowe okoliczności zmuszają do obrania nowych form komunikacji. Jak poprzednio, nie wskazujemy kierunków ani tematów wiodących, interesuje nas transport w dziejach, w tym pojęciu zmieścić się może wiele: maszyny, ludzie, struktury, rozwiązania, wynalazki. Opracujemy bloki tematyczne, dzięki którym będziemy mieli szansę poznać osoby o podobnych do naszych zainteresowaniach. Kiedy trzy lata temu podjęliśmy się po raz pierwszy organizacji konferencji, poświęconej wskazanemu w tytule zagadnieniu, ustaliliśmy sobie, że nie będzie to sympozjum duże. Okazało się jednak, że historia transportu to temat niezwykle nośny, a ludzie, którzy się nim zajmują, stanowią grupę prawdziwych pasjonatów, wykorzystujących swą wiedzę w działalności naukowej i popularyzatorskiej. W takim gronie warto się spotkać i wymienić badawcze doświadczenia.

Zapraszamy w dniu 19 marca 2021 r. Konferencja, ze względu na pandemię, będzie prowadzona on-line, poprzez aplikację Microsoft Teams. Nasze spotkanie będzie miało charakter całodniowego, jednopanelowego, tak aby nasi goście mogli uczestniczyć we wszystkich referatach – liczymy na interesujące wystąpienia, ożywioną dyskusję w życzliwej atmosferze. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 15 minut. Terminem składania wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych jest dzień 28 lutego 2021 r. Prosimy o ich dostarczenie w formie skanu na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają zaproszenie tydzień później, tj. 7 marca 2021 r.  W celu ograniczenia problemów technicznych, do 17 marca 2021 r. będziemy prosić zakwalifikowane osoby o przesłanie prezentacji multimedialnych w formacie pliku PDF, również na adres: nkdh@phdstud.ug.edu.pl Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Patroni honorowi konferencji:

Prezydent Miasta Gdańska www.gdansk.pl

Gdańskie Autobusy i Tramwaje www.gait.pl

Radio Uniwersytetu Gdańskiego „MORS” www.mors.ug.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej:

http://www.nkdh.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/formularz_zgłoszeniowy.docx

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Konferencja „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia. Edycja 3” – zmiana terminu

Szanowni Państwo, w związku z pandemią jesteśmy zmuszeni przełożyć termin naszej konferencji „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia. Edycja 3”, która miała odbyć się w dniu 8 maja 2020 r. Obecnie nie jesteśmy jeszcze w stanie podać kolejnego terminu. Uczynimy to, gdy tylko będzie to możliwe. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń. Wierzymy, że w tych trudnych, także dla komunikowania się czasach, nie stracimy entuzjazmu do przemieszczania się i spotkań.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Transport w dziejach. Idee, kultura, historia”, Edycja III

To już po raz trzeci w Gdańsku mają szansę spotkać się miłośnicy zagadnień związanych z transportem w ujęciu historycznym. Cykliczność ta, niczym nie zakłócona, dowodzi, że tego rodzaju forum jest potrzebne, cieszy się również popularnością. Staramy się nie wskazywać kierunków ani tematów wiodących, interesuje nas całość zagadnień, choć każdy z nas ma jakieś preferencje. Opracujemy bloki tematyczne, dzięki którym będziemy mieli szansę poznać osoby o podobnych do naszych zainteresowaniach. Kiedy dwa lata temu podjęliśmy się po raz pierwszy organizacji naszej konferencji, ustaliliśmy sobie, że nie będzie to sympozjum duże, kładliśmy nacisk na formułę spotkania w niewielkiej grupie osób rzeczywiście zainteresowanych transportem, skłonnych do współpracy i dzielenia się własnymi doświadczeniami badawczymi. Okazało się jednak, że komunikacja to temat dziś niezwykle nośny, zaś wiele jest osób zaciekawionych współczesnością, rozwiązaniami, które mają szansę odmienić w sposób istotny sposoby poruszania się człowieka w mieście, kraju. Ludzie ci zaglądają też chętnie do przeszłości, z pasją kolekcjonują przedmioty związane z dawnymi tramwajami, autobusami, pielgrzymują od wystawy do wystawy, prezentującej stare samochody. W naszym spotkaniu grupą wiodącą będą historycy, ale chcielibyśmy również zaprosić kolekcjonerów i pasjonatów, którzy byliby gotowi opowiedzieć nam o swoich zbiorach. Obraz dziejów tworzą bowiem nie tylko relacje, także przedmioty, ulotne i drobne dokumenty naszej codzienności, takie jak bilety.

Zapraszamy do Gdańska w dniu 8 maja 2020 r. na świętujący swój okrągły jubileusz           50-lecia Uniwersytet Gdański. Spotkanie jest całodniowe, jednopanelowe, by nasi goście mogli uczestniczyć we wszystkich referatach – liczymy na interesujące wystąpienia, ożywioną dyskusję w życzliwej atmosferze. Wierzymy, że nowe, ciekawe znajomości i relacje pomogą nam dotrzeć do materiałów, które wykorzystamy w naszej pracy naukowej i popularyzatorskiej. Terminem dostarczenia formularzy zgłoszeniowych jest dzień 17 kwietnia 2020 r. Prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy w formie skanu w pliku o rozszerzeniu pdf., zawierającego Państwa odręczne podpisy. Zaproszenia wyślemy do Państwa tydzień później, tj. 24 kwietnia 2020 r.  Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 45 zł, która zapewni nam obiad w bufecie Wydziału Historycznego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej:

http://www.nkdh.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/formularz_zgłoszeniowy.docx

Teksty zaprezentowanych referatów zamierzamy wydać w publikacji pokonferencyjnej. Nie mamy wątpliwości, że będzie ona należała do najbardziej poszukiwanych przez wszystkie osoby interesujące się dziejami transportu pozycji.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Serdecznie zapraszamy na XVII Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości „Tam i z powrotem”!

Program Konferencji znajduje się w poniższym linku.

http://www.nkdh.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/program-XVII-OKSHW.pdf

 

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz

Panel „Sztuka wojenna Azji” podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości „Tam i z powrotem”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że z okazji organizacji XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości, Instytut Konfucjusza nawiązał współpracę z Naukowym Kołem Doktorantów Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Efektem tej inicjatywy jest utworzenie specjalnej, oddzielnej sesji dla referatów poruszających tematykę azjatyckiej historii wojskowości, która odbędzie pod patronatem Instytutu Konfucjusza przy UG.

 

Liczymy, że długie tradycje sztuki wojennej w Azji mogą zaowocować wieloma ciekawymi referatami. Bogactwo i odmienność kulturowa tego regionu połączona z wysokim rozwojem cywilizacyjnym na przestrzeni tysiącleci, stwarzają także badaczom bogate możliwości prezentacji dalekowschodniej myśli wojskowej i rozwiązań, które nie zawsze były znane Europejczykom. Liczymy, że tego typu panel, utworzony pod patronatem Instytutu Konfucjusza zwiększy atrakcyjność naszej Konferencji w różnorodnych środowiskach naukowych.
Pragniemy także poinformować, że w odniesieniu do panelu poświęconego Azji jesteśmy otwarci na referaty przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych reprezentujących dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Liczymy, że różnorodność tej części konferencji będzie cennym źródłem inspiracji do prowadzenia dalszych badań.

Wszystkich zainteresowanych tematyką Dalekiego Wschodu zapraszamy serdecznie do udziału w panelu „Sztuka wojenna Azji” podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości  „Tam i z powrotem” organizowanej 10 stycznia 2020 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza oraz wysłanie go na adres e-mail konfucjusz@ug.edu.pl Zgłoszenia można wysyłać do 24 listopada 2019 roku,opłata konferencyjna wynosi 100 zł.
Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„Tam i z powrotem” – XVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

„Tam i z powrotem” – XVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Doktoranci i studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na XVII Ogólnopolską Konferencję Studentów Historyków Wojskowości. Po raz kolejny Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego będzie miał okazję gościć pasjonatów dziejów wojskowości. Jest to z całą pewnością ważne wydarzenie, które gromadzi wielu młodych naukowców z różnych dziedzin. Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII OKSHW zarówno historyków wojskowości, jak również historyków, archeologów, politologów i wielu innych przedstawicieli nauk humanistycznych, których badania związane są nie tylko z wojskowością, lecz także z wszelkimi aspektami działań wojennych.

W Gdańsku, miejscu gdzie narodziła się idea OKSHW, chcielibyśmy postawić na możliwie jak najwyższy poziom naukowy organizowanego przez nas wydarzenia. Nie narzucamy konkretnego zagadnienia, czy też myśli przewodniej wokół której konstruowane powinny być wystąpienia. Konkretne panele i sekcje tematyczne wyodrębnione zostaną na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Z kilku przyczyn zmuszeni byliśmy zmienić termin konferencji ze zwyczajowego przełomu listopada–grudnia, na początek stycznia. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to w żaden sposób na zainteresowanie OKSHW.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I TERMINY

Miejsce obrad: Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny
Termin: 10 stycznia 2020 r.
Opłata konferencyjna – 100 zł (opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz obiad w dniu wystąpienia)
Zgłoszenia – do 24 listopada 2019 r.
Lista przyjętych i wstępny program – 8 grudnia 2019 r.
Czas referatu – 20 min

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres mailowy konfucjusz@ug.edu.pl najpóźniej do 24 listopada 2019 roku.

Jednocześnie zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a na Facebooku, gdyż będziemy zamieszczać tam wszelkie ważne informacje.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nowe władze!

Wczoraj odbyło się Walne Zebranie NKDH UG. Oznaczało zakończenie to czwartej kadencji prezesa (Tomasza E. Bieleckiego ) i wiceprezesa (Kamila Wrotkowskiego) Naukowego Koła Doktorantów Historii UG, którzy postanowili nie ubiegać się już o reelekcję.
Na prezesa Koła została wybrana Agnieszka Sukiennik, a na wiceprezesa – Waldemar Borzestowski. Na funkcję sekretarza ponownie został wybrany Rafał Kamiński.

Dodatkowo członkowie Koła podjęli na Walnym Zebraniu uchwałę, aby uczynić członkami honorowymi NKDH UG: Hannę Lesner oraz Kamila Wrotkowskiego.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj