Nagranie wystąpień z WO z 21 maja 2018 r.

Wystąpienie mgr Mai Murawskiej pt. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych w Grudziądzu” w dniu 21 maja 2018 r. w ramach spotkania z cyklu Wykładów Otwartych NKDH UG.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nagranie wystąpień z WO z 7 maja 2018 r.

Wystąpienie mgr. Tomasza E. Bieleckiego pt. „Eksperci Jagdwaffe – Hans Marseille i Erich Hartmann”

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ostatnie w tym roku akademickim Wykłady Otwarte – 21 maja!

Przypominamy, że już w najbliższy poniedziałek (21 maja 2018 r.) o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte, z planowanymi trzema wystąpieniami: 

mgr Adrian Watkowski, Kontradmirał Gereon Grzenia – Romanowski jako kierownik Studium Wojskowego Politechniki Gdańskiej w latach 1949 – 1956

mgr Adrian Watkowski, Gereon Grzenia – Romanowski jako szef Studium Wojskowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1969 – 1973

mgr Maja Murawska, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych w Grudziądzu

Poniedziałek godz. 17.00 sala 2.7 w budynku Wydziału Historycznego UG!
21 maja 2018 r.

Będzie to zarazem ostatnie spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte  w tym roku akademickim.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykłady Otwarte 16 kwietnia!

Przypominamy, że już w najbliższy poniedziałek (16 kwietnia) o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wykłady Otwarte, z planowanymi czterema wystąpieniami:

mgr Alicja Ozga, Rozwój kultu bothisattwy Jizō w Japonii

mgr Anna Salamonik, Estetyka i kultura shojo-manga w Japonii

mgr Tomasz Kempiński, Wybrańcy duchów. Aspekty szamańskiego świata

mgr Tomasz Kempiński, Działanie zła osobowego w perspektywie egzorcystów

Tak jak ostatnio: będzie kawa, herbata i ciastka. Zapraszamy!

Poniedziałek godz. 17.00 sala 2.7 w budynku Wydziału Historycznego UG!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nagrania wystąpień WO z 19 marca 2018 r.

Wystąpienie mgr Marty Wołyńskiej pt. „Praca w nowożytnych gdańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi” które zostało wygłoszone 19 marca 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

Wystąpienie mgr Marty Wołyńskiej pt. „Relacje finansowe Gdańska z mieszczanami w świetle źródeł archeologicznych. Jak opłacano prace na nowożytnych fortyfikacjach„, które zostało wygłoszone 19 marca 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

 

Wystąpienie mgr. Waldemara Borzestowskiego pt. „Józef Ignacy Kraszewski w Gdańsku„, które zostało wygłoszone 19 marca 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykłady otwarte – 19 marca, godz. 17.00

W najbliższy poniedziałek (19 marca) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wykładów Otwartych. Planowane są trzy wystąpienia:

 
mgr Marta WołyńskaPraca w nowożytnych gdańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi
mgr Marta Wołyńska Relacje finansowe Gdańska z mieszczanami w świetle źródeł archeologicznych. Jak opłacano prace na nowożytnych fortyfikacjach.
mgr Waldemar Borzestowski Józef Ignacy Kraszewski w Gdańsku
 

Jak zwykle początek o godzinie 17.00 w sali 2.7 budynku Wydziału Historycznego UG.

Zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Program Konferencji „Polska gminna i powiatowa – regiony na przestrzeni dziejów”

(dostępny także w formacie pdf pod tym adresem)

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego 6-7 kwietnia 2018 r.

Inauguracja 9.30 – 10.30 (aula 1.48)

 

Panel „Miasta i miasteczka” (sala 2.61)

10.45 – 11.05 mgr Agnieszka Pierz (UG), Dzieje i rozwój Siedlec – współczesnej dzielnicy Gdańska

11.05 – 11.25 mgr Katarzyna Wardzyńska (UW), Ursus w XX wieku jako przykład zmian struktury społecznej i gospodarczej w Polsce

11.25 – 11.45 mgr Waldemar Borzestowski (UG), XIX-wieczny Gdańsk widziany oczami Johannesa Trojana

11.45 – 12.15 Dyskusja

 

                                               Przerwa obiadowa do 14.30

Panel „Prasa i media” (sala 2.61)

14.30 – 14.50  mgr Ihor Berest (Ukraińska Akademia Drukarstwa, Lwów), “Urzędnik Prywatny” – Pierwsza gazeta związkowa na ziemiach Wschodniej Galicji (1848)

14.50 – 15.10 mgr Magdalena Bagińska (UG), Obraz Wielkopolski w polskich czasopismach kobiecych okresu międzywojennego

15.10 – 15.30 mgr Agata Łysakowska (UAM), „Gospodarzem ziem zachodnich musi być lud polski”. Osadnictwo wiejskie na „Ziemiach Odzyskanych” w obiektywie Polskiej Kroniki Filmowej

                                                            15.30 – 16.00 Dyskusja

 Panel „Miasta i miasteczka” (sala 2.52)

10.45 – 11.05 dr Radosław Gross (UWM), Wpływ reformy administracyjnej z lat 1972-1975 na rozwój mniejszych miast na Warmii i Mazurach. Przykład Lidzbarka Warmińskiego

11.05 – 11. 25 mgr Mateusz Szuba (UG), Ziemia białogardzka w podziałach terytorialnych Pomorza w X-XIV w.

11.25 – 11.45 mgr Adam Panasiuk (KUL), Kodeń – staropolskie miasteczko na pograniczu kulturowym. Od powstania ośrodka miejskiego do utraty praw miejskich (1511 – 1869)

11.45 – 12.05 mgr Anna Hekert (UAM), Rok pierwszy. Specyfika wprowadzania władzy ludowej w Poznaniu. Wyzwania i problemy

12.05 – 12.25 mgr Agnieszka Mrozińska (UŁ), Piotrków-miasto królewskie, a trybunalskie

                                                            12.25 – 13.10 Dyskusja

                                               Przerwa obiadowa do godz. 14.30

 Panel „Życie codzienne – wiek XIX i XX ” (sala 2.52)

14.30 – 14.50 dr Arkadiusz Rzepkowski (UŁ), Mieszkańcy powiatu łaskiego w II Rzeczypospolitej. Struktura wyznaniowa i społeczno-zawodowa

14.50 – 15.10 mgr Przemysław Misiołek (URz – Muzeum Regionalne w Jaśle), Wysiedlenie, zniszczenie i powrót do ruin Jasła w świetle relacji ludności

15.10 – 15.30 mgr Magdalena Bernat (UG), „My jesteśmy Ziarnem, a wy Plewami” – konflikt kształtujący lokalną społeczność

15.30 – 15.50 Tomasz Częścik (APwS), Karczma Słupska. Marka i jej budowa w okresie PRL

                                                        15.50 – 16.30 Dyskusja                                           

 

                                                  Sobota 7 kwietnia

 Panel „Życie codzienne – od starożytności do nowożytności” (sala 2.51)

9.00 – 9.20 mgr Aleksandra Z. Fijałkowska (UG), Obrządek pogrzebowy oraz rytuały okołopogrzebowe kultury zachodnich Bałtów

9.20 – 9.40 mgr Marta Pater (UŚ), Sąd miejski w Gliwicach w XVII i na początku XVIII wieku

9.40 – 10.00 mgr Jakub Dobrzyński (UwB), Rola parafii w życiu matrymonialnym drobnej szlachty podlaskiej w XIX stuleciu

10.00 – 10.20 mgr Marcin Szumny (UG), „Where we spent some weeks very handsomly accommodated”. Miasta Prus Królewskich w opisie angielskiego kupca Roberta Bargrave’a

                                                     10.20 – 10.50 Dyskusja

 

Panel „Regiony i wioski” (sala 2.51)

10.50 – 11.10  mgr Marlena Brzozowska (UwB), Wsie gniazdowe powiatu wysokomazowieckiego

11.10 – 11.30 mgr Daniel Siemiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Od osady fabrycznej do miasta. Dzieje Żyrardowa w XIX i XX wieku (1833-1948)

11.30 – 11.50 mgr Jarosław Krasnodębski (UMK), Pokucie – zapomniany region Rzeczypospolitej

11.50 – 12.10 Dyskusja

12.10 – 12.30 mgr Łukasz Faszcza (UW), Suwalszczyzna w przededniu powstania sejneńskiego

12.30 – 12.50 mgr Małgorzata Mielewska (UMK), Społeczność niemiecka na Pomorzu w latach 1920-1939 na przykładzie powiatu świeckiego

12.50 – 13.10 mgr Adam Lubocki, Kaszubszczyzna i kaszubskość dla Profesora Gerarda Labudy

                                                       13.10 – 13.30 Dyskusja

                                                                   Obiad

Panel „Regionalne militaria” (sala 2.52)

9.00 – 9.20 mgr Kamila Tucholska (Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy), mgr Mateusz Kubicki (IPN Gdańsk), Rozbudowa militarystycznych koncepcji wsi Hel w latach 1939-1945

9.20 – 9.40 mgr Tomasz E. Bielecki, Ślązacy i Pomorzanie z Wehrmachtu w 1. Dywizji Pancernej  gen. Maczka

9.40 – 10.00  mgr Lidia Sztuka (KUL), Kurierzy tatrzańscy w czasie II wojny światowej- bohaterowie w cieniu Tatr

10.00 – 10.20 mgr Adrian Watkowski (UG), Rola Marynarki Wojennej w akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego” na Pomorzu Gdańskim                                              

10.20 – 10.50 Dyskusja

Przerwa do 11.00

 

Panel „Historia Sztuki” (sala 2.52)

11.00 – 11.20 dr Przemysław Waszak (UMK), Znaczenie lokalne i ponadregionalne rzeźby romańskiej oraz jej miejsce w historii sztuki na przykładzie płaskorzeźb z kościoła w Inowrocławiu

11.40 – 12.00 lic. Paulina Piotrowska (UMK), Charakterystyka nowożytnego złotnictwa toruńskiego na podstawie wybranych plakietek wotywnych

12.00 – 12.20 mgr Małgorzata Dorna (UG), Malarskie narracje wybranych artystów Wybrzeża, inspirowane życiem i tradycją kulturową społeczności lokalnych: Kartuzy i Chmielno jako miejsca autobiograficzne profesorów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i twórców nieprofesjonalnych.

12.20 – 12.40 mgr Maja Murawska (UG), Środowisko plastyczne Bydgoszczy i okolic w latach 1945-1959

                                                        12.40 – 13.20 Dyskusja

                                                                       Obiad

Program w formie pliku pdf do pobrania

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wideo wystąpień z 26 lutego 2018 r.

Wystąpienie mgr Marty Wołyńskiej pt. „Gdańska zastawa stołowa – wybrane naczynia ceramiczne z wykopalisk na Targu Siennym” które zostało wygłoszone 26 lutego 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

 

Wystąpienie mgr. Adama Lubockiego pt. „Polsko-węgierski konflikt o koronę królewską na przełomie X-XI w.„, które zostało wygłoszone 26 lutego 2018 r. w ramach cyklu Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Portal Historykon.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy!

Ze strony patrona medialnego – portal Historykon.pl – naszej konferencji otrzymaliśmy poniższe zaproszenie do publikowania na ich stronie:

 

Portal Historykon.pl zaprasza wszystkich chętnych do współpracy!

Poszukujemy publicystów oraz autorów tekstów popularno-naukowych oraz naukowych. Poza tym, iż budujesz z nami swój wizerunek, gwarantujemy każdemu autorowi za wyróżniający się artykuł historyczny opublikowany na naszym portalu, nagrodę książkową. Dodatkowo portal ma nadany numer ISSN 2300-6595. Dlatego nasi autorzy otrzymują za swoje publikacje punkty do stypendiów. Dodatkowo także w ramach współpracy możesz odbyć u nas studenckie praktyki.

Teksty popularnonaukowe i naukowe powinny się mieścić w przedziale od 8 tys. do 20 tys. znaków. Oczywiście mogą być one dłuższe, ale wtedy musi być zrobiony podział na części.

  1. a) artykuł popularnonaukowy powinien posiadać:

– tytuł

– lead – czyli kilku zdaniowe dynamiczne wprowadzenie, tak aby zainteresować czytelnika i przedstawić czego będzie dotyczył tekst. śródtytuły – najlepiej co 3-5 tys. znaków.

– pełną bibliografię użytą do napisania tekstu.

  1. b) artykuł naukowy powinien posiadać

– tytuł

 – pełną

– bibliografię oraz przypisy.

Wszystkie zgłoszenia i pytania prosimy wysyłać na adres redakcja@historykon.pl.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wykłady Otwarte!

Informujemy, że pod tym adresem znajduje się pełen program IX Edycji Wykładów Otwartych organizowanych przez NKDH UG. Rozpoczynać się one będą o godz. 17.00 w sali 2.7.  Serdecznie zapraszamy!

 

Już w najbliższy poniedziałek (26 lutego) odbędą się pierwsze wystąpienia tegorocznych uczestników:

mgr Aleksandra FijałkowskaObecność broni w pochówkach jeźdźców

mgr Marta Wołyńska, Gdańska zastawa stołowa – wybrane naczynia ceramiczne z wykopalisk na Targu Siennym

mgr Adam LubockiPolsko-węgierski konflikt o koronę królewską na przełomie X-XI w.

 

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj